Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg


Изпълнителната агенция
по трансплантация

е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България

Денонощен телефон: (+359 2) 813 50 30
за лечебни заведения и за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ

Министерство на здравеопазването
СОФИЯ 1000 пл."Света Неделя" 5 (+359 2) 930 11 52

виж повече    Статистика

Изпълнителна Агенция по Трансплантация

е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни, с идентификационен № 51273

image

Изпълнителната Aгенция по Tрансплантация е компетентният орган за управление, координация и контрол на трансплантацията в Република България.
Агенцията е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище град София и е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на здравеопазването.

Дейността, структурата и организацията на работата на Изпълнителната агенция по трансплантация се определят с Устройствен правилник , приет от Министерския съвет по предложение на министъра на здравеопазването.

ПЛАТФОРМА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ДОНОРСТВОТО