Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Контакти

Административно обслужване

Работно време º от 09.00 до 17.30 часа 

адрес:         * гр. София 1202, ул. "Братя Миладинови" № 112 

тел:       ' (+359 2) 813 50 10
факс:            6 (+359 2) 931 61 51  
e-mail:
      
: iat@bgtransplant.bg

 

Tелефон за граждани и институции през работно време           '(+359 2) 813 50 10

Денонощен телефон за лечебни заведения, за информация и консултации при случаи, изискващи спешни действия или становище от ИАТ    '(+359 2) 813 50 30

  

Връзки с обществеността   

 

Радостина Гетова 

тел.:       '  (+359 2) 813 50 26

GSM:     ✆  (+359 ) 884 261 877

e-mail:  : radostina.getova@bgtransplant.bg

e-mail:  : pressoffice@bgtransplant.bg

 

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни 

 

Людмил Йосифов

GSM:          (+359 ) 87962 65 96

e-mail : yossifov@polipost.bg