Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Алтернативни механизми за подаване на сигнал

Сигнали, съдържащи твърдения за извършени нарушения, могат да се подават по следните начини:

  • Чрез онлайн формата към изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по трансплантация
  • По e-mail: iat@bgtransplat.bg
  • На хартиен носител, чрез пощенските кутии, намиращи се в сградата на Изпълнителна агенция по трансплантация
  • На хартиен носител, чрез подаване в деловодството на Изпълнителна агенция по трансплантация - гр. София, ул. Братя Миладинови 112

Необходима информация при подаване на сигнал

При подаване на сигнали от Ваша страна се предоставят следните данни:

  • Три имена
  • Вашия адрес за кореспонденция
  • Телефон за контакт
  • Данни за институциите, които вече сте информирали
  • Адрес на електронната Ви поща

Желателно е да изпращате доказателства за откритите нарушения. Това ще повиши възможността за по-ефективни действия от наша страна при проверката на сигналите, подадени от Вас.


Форма към Комисията по превенция и противодействие на корупцията

Внасяне на сигнал или препоръка може да се осъществяви и чрез попълване на  онлайн форма за подаване на сигнали към Комисията по превенция и противодействие на корупцията към Министерски съвет на Република България

Свържете се с нас