Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Декларации по ЗПУКИ/ЗПКОНПИ

Декларации на служителите на Изпълнителна агенция по трансплантация по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси/ Закон за противодействие на корупцията и за отнеманена незаконно придобитото имущество

Ренета Кумчева                              Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Катя Тодорова                                Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Йордан Пеев                                   Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Мария Гичева-Владимирова      Декл. по чл. 12, т. 1Декл. по чл. 12, т. 2Декл. по чл. 12, т. 2 т. 3

Донка Величкова                           Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Евелина Йорданова                      Декл. по чл. 12, т. 1Декл. по чл. 12, т. 2Декл. по чл. 12, т. 2 т. 3

Елена Павлова                                Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Елена Йорданова                           Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Десислава Бъчева-Цонева           Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Виолета Маринкова                      Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Красимира Джерахова                 Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Елизабет Манова                           Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2 

Кирил Кирилов                               Декл. по чл. 12, т. 1Декл. по чл. 12, т. 2Декл. по чл. 12, т. 3

Димитър Илиев                              Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Силвия Асенова                              Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Мая Серафимова                           Декларация по чл. 12, т. 1,  Декларация по чл. 12, т. 2

Валери Георгиев                            Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Цветелина Николова-Кирчева   Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2 

Ивайло Петров                               Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Румяна Андреева                          Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Камелия Крумова                         Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2 

Радостина Гетова                          Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Ани Сайков                                      Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Емилия Гецова-Гелева                 Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Добрина Петкова                         Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Галина Крумова                           Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2

Вяра Атанасова                            Декларация по чл. 12, т. 1Декларация по чл. 12, т. 2,

Вяра Атанасова                            Декларация по чл. 35, ал. 1 т. 1   от ЗПКОНПИ

Свържете се с нас