Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Обща статистика

Световна статистика   Вижте ТУК

 

Лица, които приживе са изразили несъгласие за вземане на органи, тъкани и/или клетки към 26.10.2016 г. 

Брой лица:    2780

Потенциални реципиенти на органи към 26.10.2016 г.

Нуждаещи се от трансплантация на: 

Бъбрек:            998

Черен дроб:      43

Сърце:              27

Бял дроб:         16

Панкреас:          9

Тънко черво:     1

Свържете се с нас