Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Полезна информация

УСЛОВИЯ ЗА ВКЛЮЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР

НА ИАТ ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ

 

I.ОБЩИ УСЛОВИЯ

Предложението за включване на пациенти в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) за различните видове трансплантация на органи се прави от лечебните заведения, в чийто предмет на дейност е включена трансплантация на съответния вид орган.

(виж. Приложение 1 – Лечебни заведения)

Предложението за включване на пациент в служебния регистър на Изпълнителната агенция по трансплантация (ИАТ) се прави след получаване на информирано съгласие от пациента или негов родител, настойник или попечител.

 

II.ПЪТЕКА НА ПАЦИЕНТА ЗА ВКЛЮЧВАНЕ В СЛУЖЕБНИЯ РЕГИСТЪР НА ИАТ ЗА:

1. БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Нефрологът, който наблюдава пациента на диализа, го насочва към Клиниката по нефрология и бъбречна трансаплантация в УМБАЛ «Александровска», УБ «Лозенец» или УМБАЛ «Света Марина» - Варна, за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за бъбречна трансплантация в Изпълнителна агенция по трансплантация. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, Клиниката по нефрология и бъбречна трансплантация в УМБАЛ «Александровска», УБ «Лозенец» или УМБАЛ «Света Марина» - Варна, изпраща предложение за включване в ИАТ. Изпълнителната агенция по трансплантация вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАТ веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция по трансплантация писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция по трансплантация.

 

2. ЧЕРНОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Гастроентерологът, който наблюдава пациента, го насочва към един от трансплантационните центрове за черен дроб, а именно Военномедицинска академия–София, УБ «Лозенец» и «Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за чернодробна трансплантация в Изпълнителна агенция по трансплантация. При условие, че бъде оценен като подходящ за трансплантация, една от горепосочените клиники изпраща предложение за включване в ИАТ. Изпълнителната агенция по трансплантация вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАТ веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция по трансплантация писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция по трансплантация.

 

3. БЕЛОДРОБНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Пулмологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» и УБ «Лозенец»  за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за белодробна трансплантация в Изпълнителна агенция по трансплантация. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация, едно от горепосочените лечебни заведения изпраща предложение за включване в ИАТ. Изпълнителната агенция по трансплантация вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАТ веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция по трансплантация писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция по трансплантация.

 

4. СЪРДЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ:

Кардиологът, който наблюдава пациента, го насочва към УМБАЛ «Света Екатерина» и УБ «Лозенец» за допълнителни изследвания, консултации с различни медицински специалисти и оценка за включването му в листата на чакащи за сърдечна трансплантация в Изпълнителна агенция по трансплантация. При условие, че пациентът бъде оценен като подходящ за трансплантация,  УМБАЛ «Света Екатерина» и УБ «Лозенец» изпраща предложение за включване в ИАТ. Изпълнителната агенция по трансплантация вписва пациента, нуждаещ се от присаждане на орган, в служебния регистър на ИАТ веднага след получаване на предложението от лечебното заведение.

В едноседмичен срок от вписването на пациента Изпълнителната агенция по трансплантация писмено уведомява лечебното заведение и пациента за извършеното вписване.

При промяна на лечебното заведение пациентът или неговият родител, настойник или попечител и новоизбраното лечебно заведение писмено уведомяват Изпълнителната агенция по трансплантация.

Брошура

Приложение 1 – ЛЕЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Ø УМБАЛ „Александровска“ (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 923 03 33

Ø УБ «Лозенец» (бъбреци), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)

Ø Военномедицинска академия–София (черен дроб), информация за насочване към Клиника по Гастроентерология на тел: +359 /02/ 922 60 00 (централа)

ØУБ «Лозенец» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)

Ø«Аджибадем Ситиклиник Токуда Болница» (черен дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 403 4000 (централа на   Клиника по Гастроентерология); +359/2/ 403 49 17 (локална регистратура)                                                                                                 

ØУМБАЛ «Света Екатерина» (сърце, бял дроб), телефон за записване от цялата страна 0700 12 131

ØУБ «Лозенец» (сърце, бял дроб), документи се приемат след предварително записване на тел: +359 /2/ 960 76 81 (до 85)

ØУМБАЛ «Света Марина» - Варна (бъбреци), телефон за записване: +359 /52 / 302 851 (до 55); координатор бъбречна трансплантация, тел:  +359 52 978 262