Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

ЕДИНЕН ЕВРОРЕЙСКИ КОД ЗА ТЪКАНИ И КЛЕТКИ

Единен европейски код

Човешките тъкани и клетки, предназначени за приложение върху човека в Европейския съюз трябва да бъдат проследими от донора до реципиента и обратно (така наречената "проследимост"). За целта е въведен този уникален идентификатор, наречен Единен европейски код (SEC). Заедно с придружаващата документация, той трябва да допълва възможността за проследяване и да предоставя информация за основните характеристики на човешките тъкани и клетки. Чрез въвеждане на SEC в публична достъпна платформа за кодиране (EU Coding Platform) на Комисията-домакин, потребителите могат да получат съответната информация за: самия продукт от тъкани и клетки, създадените от тях продукти, включително разрешените дейности на лечебното заведение и видовете тъкани и клетки с които работи, и неговите данни за контакт (адрес, телефони...). Това е важна информация за крайните потребители в областта. Платформата за кодиране ще позволи публично и безплатно да получите достъп до списъка на лечебните заведения в ЕС и каталога на видовете тъкани и клетки.
 
Връзка към платформата кодиране на ЕС можете да намерите тук:
 
 
Няколко насоки за компетентните органи и лечебните заведения за прилагането на Единния европейски код (SEC) за тъкани и клетки:
Въведение в Единния европейски код (SEC)  свали файл
Въпроси и отговори  свали файл
Времева схема  свали файл