Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice)

Обща информация
От 25 май 2018 г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни събирани по закон и договорни взаимоотношения, Изпълнителната агенция по трансплантация отговаря на изискванията на новата регулация. Част от дейността на агенцията е да събира и обработва чувствителни лични данни на лицата по Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и Закон за трансплантация на органи, тъкани и клетки и да ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Информация относно Администратора на лични данни
1. Наименование: Изпълнителната агенция по трансплантация
2. ЕИК/БУЛСТАТ :131225544
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1202 , ул. „Братя Миладинови“ № 112
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1202 , ул. „Братя Миладинови“ № 112
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1202 , ул. „Братя Миладинови“ № 112
6. E-mail: iat@bgtransplant.bg
7. Телефон.: 02 813 50 10, 02 813 50 30
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 51273

Информация относно длъжностното лице по защита на личните данни
1. Име и фамилия: Людмил Йосифов
2. Данни за кореспонденция: гр. София, 1202 , ул. „Братя Миладинови“ № 112
3. Телефон: 0879 626 596
4. Email: dpo@polipost.bg

Информация относно компетентния надзорен орган
1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
4. Телефон: 02 915 35 18
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg