Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Обучение

Обучение за изпълнителните директори на Лечебни заведения - Донорски бази

На 11.05.2012 г. се проведе обучение на изпълнителнаите директори на лечебни заведения, в които се извършват дейности по детекция на потенциални донори за органна трансплантация. Акцентът на обучението беше върху проблемите на доказване на мозъчна смърт при потенциален донор, развити в темите:

  • ЕЕГ критерии за доказване на мозъчна смърт – Проф. Стаменова УМБАЛ „Св. Наум“
  • Роля на координаторите по донорство, изисквания, задачи, умения – Доц. Силви Кирилов
  • Детекция и клиничен преглед на потенциален донор – Проф. д-р М.Миланов, МБАЛСМ „Н.Пирогов“
  • Функции на координатора по донорство в лечебното заведение „Донорска база“ – д-р М. Ненков, ВМА
  • Инструментални методи за доказване на мозъчна смърт – Доц. Хаджидеков, УМБАЛ „Александровска“
  • Съобщаване на „лошите новини“ и подход към близките при съобщаване на смъртта – Снежина Тачева психолог УМБАЛ „Александровска“
  • Получаване на съгласие от близките при потенциален донор с установена мозъчна смърт – Снежина Тачева психолог УМБАЛ „Александровска“