Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Закони

ЗАКОН ЗА ЗДРАВЕТО в сила от 01.01.2005 г., последна промяна - изм. ДВ. бр.24 от 22 Март 2019 г.   свали файл

ЗАКОН ЗА ЛЕЧЕБНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г.   свали файл

ЗАКОН ЗА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ НА ОРГАНИ, ТЪКАНИ И КЛЕТКИ в сила от 01.01.2004 г., последна промяна - изм. и доп. ДВ. бр.102 от 11 Декември 2018 г.   свали файл
 

Свържете се с нас