Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

За лекарите

Информация за лекарите, извърващи дейности по:

  • трансплантация на органи
  • трансплантация на тъкани и клетки
  • асистирана репродукция

Основно меню

Свържете се с нас