Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Медицински указания

Указания на Изпълнителна агенция по трансплантация за органно и тъканно донорство

Донорски бази  свали файл              
Откриване на донор, клинична оценка и разширени критерии на Испанската програма ТРМ  свали файл
Минимални задължителни изследвания на донора  свали файл
Мозъчна смърт  част Ічаст ІІ
Кондициониране на донор  свали файл
Разговор със семейството  свали файл
Вземане на орган от жив донор  свали файл
Бъбречна трансплантация  свали файл
Мулти-органна експлантация от трупен донор свали файл,  Приложение:  свали файл