Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Младши експерт

Списък на допуснатите кандидати до участие в конкурс за длъжността Младши експерт

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 04.02.2019 15:00

Основно меню

Свържете се с нас