Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р СТАМЕН ИЛИЕВ” АД

град Монтана

Адрес:
гр. Монтана 3400,
ул „Сирма войвода” № 4

тел.централа: 096/30 68 81
факс: 096/30 75 54
GSM: 0889 50 70 95
e-mail: mbalmont@net-surf.net
сайт: www.mbalmontana.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Тодор Борисов  Тодоров

Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
 
Удостоверение № 64 / 21.09.2011 г.

Свържете се с нас