Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА” ЕАД

"АДЖИБАДЕМ СИТИ КЛИНИК МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ ТОКУДА” ЕАД

град София

Адрес:
гр. София 1407,
бул „Никола Вапцаров” №51Б

тел.централа: 02/403 40 00; 02/403 49 01
факс: 02/403 40 10
e-mail: tokuda.info@acibademcityclinic.bg
сайт: www.tokudabolnica.bg

Ръководител на лечебното заведение:

 Д-р Венелина Филипова Атанасова

Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи
Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
2. Вземане, ескпертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп - черен дроб
3. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, хрущялна тъкан, фасция лата и кожа.
4. Присаждане на роговица и амниотична мембрана.

Удостоверение № 3 / 20.03.2017 г.

Свържете се с нас