Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД

ИН ВИТРО МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „БРАТЯ ТОДОРОВИ” ООД

град София

Адрес:
гр.София 1606,
бул. “Скобелев” № 26

тел.:  02/953 34 08
GSM:  0884 852500
тел./факс: 02/952 57 42

e-mail: ivf@ivf-todorovi.com 
сайт: www.ivf-todorovi.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Иво Йорданов Тодоров, д.м.
и Цветинка Чорбаджийска-Тодорова
Управители

Дейности:

Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

Удостоверение № 10 / 31.01.2008 г.

Свържете се с нас