Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

ИН ВИТРО-АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИМИТРОВ" ЕООД

ИН ВИТРО-АГ МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ДИМИТРОВ" ЕООД

град София

Адрес на управление:
гр. София 1606,
район 'Красно село'
ул. "Константин Иречек" № 17

тел.: 02/954 73 40; 02/953 41 36
факс: 02/954 73 40

И Адрес на извършване на дейност:
София 1750, ж.к 'Младост-1'
ул. "Доктор Стоян Чомаков" № 2

e-mail: office@invitro.bg
сайт:  http://www.invitro.bg/

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Йосиф Марков Димитров
Управител

Дейности:

Дейности по трансплантации на тъкани и клетки
Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране,  съхранение, транспорт и предоставяне на хемопоетични стволови клетки от кръв и тъкан от пъпна връв за автоложна и фамилна алогенна  трансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, преработка, опаковане, етикетиране,  съхранение, транспорт и предоставяне на мезенхимни стволови клетки от мастна тъкан за автоложна и фамилна алогенна  трансплантация.
 
Удостоверение № 16 / 29.11.2016 г.
 
1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.

Удостоверение № 7 / 24.06.2013 г.

Свържете се с нас