Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ 2000” ООД

АМБУЛАТОРИЯ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР „СОФИЯ 2000” ООД

град София

Адрес:
гр. София 1202,
бул."Княгиня Мария Луиза" № 92

тел.: 02/931 61 45, 02/931 04 21, 02/931 00 22
факс:  02/931 17 05

e-mail:   office@invitrosofia.com
сайт:  http://www.invitrosofia.com/

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Таня Александрова Янакиева
Управител

Дейности:

Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди и ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди и ембриони.

Удостоверение № 19 / 26.06.2008 г.

Свържете се с нас