Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ” ЕООД

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ „Д-Р МАРИО ДАВИДКОВ” ЕООД

град Варна

Адрес:
гр. Варна 9000,
ж.к.'Младост', бул.”Република”,
медицински комплекс „Младост”

тел: 052/555 567, 052/555 568
GSM:  0888 376 382

e-mail:  drmariodavidkov@abv.bg
сайт: http://www.drmariodavidkov.com/

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Марио Борисов Давидков
Управител

Дейности:

Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Асистирана репродукция, осигуряване, използване на човешки яйцеклетки, сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.
2. Съхранение на сперматозоиди, зиготи и предимплантационни ембриони.

Удостоверение 21 / 25.09.2009 г.

Свържете се с нас