Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ШЕЙНОВО” ЕАД

ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО - ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ШЕЙНОВО” ЕАД

град София

Адрес:
гр. София 1504,
р-н 'Средец',
ул. "Шейново" № 19

тел.:  02/965 94 81, 02/965 94 82

e-mail:  hospital@sheynovo-ag.eu
сайт: http://www.sheynovo-ag.eu/

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Румен Любенов Велев
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Асистирана репродукция (изкуствена инсеминация).
2. Вземане, експертиза, обработка, етикетиране и съхранение на човешки сперматозоиди.

Удостоверение 32 / 23.12.2010 г.

Свържете се с нас