Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВЕТА МАРИНА" ЕАД

град Варна

Адрес:

гр. Варна 9010,
бул. “Христо Смирненски” 1

тел.централа: 052/30-28-51 (до 59); 052/ 97 80 00; 052/ 97 82 11

факс: 052/30 28 74

e-mail: officeub@mail.bg
сайт: http://www.svetamarina.com/

Ръководител на лечебното заведение:

Проф. д-р Валентин Любомиров Игнатов, д.м.
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи
Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване  на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им  за трансплантация. 
2. Присаждане на бъбрек от жив и трупен донор.
3. Присаждане на други тъкани: костно-сухожилни и хрущялни тъкани.
4. Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране, предоставяне и присаждане (автоложно и алогенно) на хемопоетични стволови клетки, извлечени от костен мозък и периферна кръв.

5.  Вземане, експертиза, обработка, преработка, съхраняване, транспортиране и предоставяне и присаждане на амниотична мембрана, очна роговица и склера.

Удостоверение № УД-00-6 / 20.09.2018 г.

 

Свържете се с нас