Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

"НЮ ЛАЙФ" СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ ООД

"НЮ ЛАЙФ" СПЕЦИАЛИЗИРАН МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ГИНЕКОЛОГИЯ ООД

град Пловдив

Адрес:
гр. Пловдив 4004,

район Южен,
бул. "Македония" № 2В, ет. 2

тел.: 032/69 36 93

факс: 032/21 32 13
GSM: 0879 180 816

e-mail: info@newlifeclinic.bg
сайт: newlifeclinic.bg

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Добринка Ангелова Петрова-Симеонова
Медицински управител

Дейности:

Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и зиготи.
2. Съхранение на сперматозоиди, яйцеклетки и  ембриони.

Удостоверение № 4 / 10.06.2014 г.

Свържете се с нас