Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "АНДРЕЕВ И КО" ЕООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ПО ОФТАЛМОЛОГИЯ "АНДРЕЕВ И КО" ЕООД

град София

Адрес:

град София 1000,
район 'Оборище',
ул. "Росица" № 21

тел.: 02/983 20 28, 02/983 38 00
GSM: 0885 747 325

е-mail: office@eyeclinic-den.com
сайт: http://www.eyeclinic-den.com/

Ръководител на лечебното заведение:

Доц. д-р Андрей Димитров Андреев
Управител

Дейности:

Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 7 / 06.06.2016 г.

Свържете се с нас