Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА" АД

АМБУЛАТОРИЯ - МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ "ОЧНА КЛИНИКА СВЕТА ПЕТКА" АД

град Варна

Адрес:

град Варна 9000,
ул. "Проф. д-р Г. Георгиев" № 4

тел.: 052/611 130
факс: 052/611 131

е-mail: st_petka@abv.bg
сайт: http://www.st-petka-eyeclinic.bg/

Ръководител на лечебното заведение:

Доц. д-р Тошо Войчев Митов, д.м.
Управител

Дейности:

Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 6 / 28.03.2016 г.

Свържете се с нас