Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПЕНТАГРАМ 2012" ООД

МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР "ПЕНТАГРАМ 2012" ООД

град София

Адрес:

град София 1309,
район 'Илинден',
ул. "Враня" № 109-111, вх. В

тел.: 02/447 20 40, 02/447 20 50, 02/447 20 60
GSM: 0884 788 885, 0882 216 165

е-mail: pentagram2012@abv.bg
сайт: http://www.pentagram2012.com/

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Веселин Тодоров Даскалов
Управител

Дейности:

Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Присаждане на тъкани: очна роговица и други очни тъкани (склера, амниотична мембрана).

Удостоверение № 5 / 24.09.2012 г.

Свържете се с нас