Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПУЛС" АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПУЛС" АД

град Благоевград

Адрес: град Благоевград 2700,
ул. "Славянска" № 62 

Регистратура: 073/88 20 20, 073/88 20 65
Тел./факс: 073/87 09 00

е-mail: mbalpuls@mbalpuls.bg
сайт: bolnicapuls.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Добромир Илиев Илковски
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи
Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване на мозъчна смърт и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност) и предоставянето им за трансплантация.
2. Присаждане на тъкани: костно-сухожилна тъкан, фасция, хрущялна тъкан и кожа.

Удостоверение № 5 / 12.04.2017 г.

Свържете се с нас