Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"

БОЛНИЦА "ЛОЗЕНЕЦ"

град София

Адрес:
гр.София 1407,
ул. "Козяк" 1

тел.централа:
02/ 960 76 81 (до 85)

02 / 960 73 14 кабинет асистирана репродукция

сайт: www.lozenetz-hospital.bg

Ръководител на лечебното заведение:

Проф. д-р  Любомир Димитров Спасов,д.м.
Директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи
Дейности по асистирана репродукция

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.
2. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп –  черен дроб, панкреас, тънко черво.
3. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване и присаждане на част от черен дроб от жив донор.
4. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп –  бъбрек.
5. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от жив донор – бъбрек.
6. Вземане, експертиза, обработка, съхраняване, предоставяне и присаждане на органи от човешки труп – сърце и бял дроб.

Удостоверение № 53 / 21.01.2011 г.

1. Асистирана репродукция, осигуряване, обработка и използване на човешки сперматозоиди, яйцеклетки и ембриони.
2. Съхранение на сперматозиди, яйцеклетки и предимплантационни ембриони.
Удостоверение № 9 / 29.11.2017 г.

 


Свържете се с нас