Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВЕТИ ИВАН РИЛСКИ” АД

град Разград

Адрес:
гр. Разград 7200,
ул. «Коста Петров» № 2 

тел. централа:
084/62 43 21
084/62 43 22
084/62 43 23
факс: 084/62 97 65
GSM: 0887 47 11 78
e-mail: mbal@bogytec.com
сайт: www.mbal-razgrad.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р  Гечо Вълков Жеков
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 34 / 28.12.2010 г.

Свържете се с нас