Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” - АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р НИКОЛА ВАСИЛИЕВ” - АД

град Кюстендил

 Адрес:
 гр. Кюстендил 2500,  
пл. "17-ти Януари" № 1 

тел: 078/55 02 41
078/55 02 61
факс: 078/55 02 31
GSM: 0878 47 08 52
e-mail: mbal_kn@abv.bg
сайт: www.mbalkn.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р  Александър Стефанов Величков

Прокурист

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 36 / 28.12.2010 г.

Свържете се с нас