Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПЛОВДИВ" АД

УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "ПЛОВДИВ" АД

град Пловдив

Адрес:
гр. Пловдив 4003,
бул. “България” № 234

тел: 032/95 92 21
факс: 032/95 92 21
GSM: 0878 86 75 26


 e-mail: mbalplovdiv@abv.bg
сайт: http://www.mbal.net

Ръководител на лечебното заведение:

д-р Иво Петров Мильотев
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи
Дейности по трансплантации на тъкани и клетки

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност), експертиза на тъкани ( костно - сухожилни тъкани)  и предоставянето им  за трансплантация.
 
2. Присаждане на тъкани  (костно- сухожилни тъкани).

Удостоверение № 6 / 14.12.2010 г.

Свържете се с нас