Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р ТОТА ВЕНКОВА” АД

град Габрово

Адрес:
гр. Габрово 5300,
ул „Д-р Илиев- Детския” № 1

тел.централа: 066/80 89 01
066/80 89 11
факс: 066/80 44 24
GSM: 0884 68 50 96
e-mail: mbalgab@gmail.com
сайт: www.mbalgabrovo.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Нели Иванова Савчева

Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 35 / 28.12.2010 г.

Свържете се с нас