Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „ПРОФ. ПАРАСКЕВ СТОЯНОВ” АД

град Ловеч

Адрес:
гр. Ловеч 5500,
ул „Съйко Съев” № 27

тел.централа: 068/60 33 70; 068/60 33 81
факс: 068/60 33 71
GSM: 0898 55 84 30


e-mail: mail@mbal-lovech.com
сайт: www.mbal-lovech.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Румяна Петрова Нановска
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 60 / 21.06.2011 г.

Свържете се с нас