Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „Д-Р БРАТАН ШУКЕРОВ” АД

град Смолян

Адрес:
гр. Смолян 4700,
бул „България” №2

тел.централа: 0301/6 26 66
0301/6 23 95
факс: 0301/6 25 49
GSM: 0889 22 17 70
e-mail:  mbalsmolyan@abv.bg
сайт: www.mbalsmolyan.com

Ръководител на лечебното заведение:

Д-р Марин Даракчиев
Изпълнителен директор

Дейности:

Дейности по трансплантации на органи

Дейности по трансплантации, които лечебното заведение може да извършва:

1. Вземане и експертиза на органи (откриване, установяване и поддържане на жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт при налична сърдечна дейност)   и предоставянето им  за трансплантация.

Удостоверение № 63 / 19.09.2011 г.

Свържете се с нас