Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Главен юрисконсулт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност" на ИАТ

Дата на публикуване на сайта: 
03.05.2017 15:15

Документи

Обявление за конкурса

Обявление за конкурса

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 03.05.2017 15:15

Списък на допуснатите кандидати до конкурса

Списък на допуснатите кандидати до конкурса

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 22.05.2017 15:30

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Списък на допуснатите до интервю кандидати

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 07.06.2017 15:30

Формуляр за окончателните резултати

Формуляр за окончателните резултати

Вид на документа: pdf
Дата на публикуване: 07.06.2017 17:45

Свържете се с нас