Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за длъжността Старши юрисконсулт в дирекция "Финансово-стопанска и административна дейност"

Дата на публикуване на сайта: 
11.09.2014 15:45

Документи

Обявление за конкурса

Обявление за конкурса

Вид на документа: Обявление за конкурса
Дата на публикуване: 11.09.2014 19:45

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса

Вид на документа: Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати до конкурса
Дата на публикуване: 24.09.2014 15:45

Списък на недопуснатите кандидати до практически изпит

Списък на недопуснатите кандидати до практически изпит

Вид на документа: Списък на недопуснатите кандидати до практически изпит
Дата на публикуване: 15.10.2014 16:00

Заповед за прекратяване на конкурса

Заповед за прекратяване на конкурса

Вид на документа: Заповед
Дата на публикуване: 15.10.2014 16:30

Свържете се с нас