Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Донорството е въпрос на мислене и възпитание

вторник, 06.12.2016 15:15
Интервю

Донорството е въпрос на мислене и възпитание

"То трябва да се случва по убеждение, а не след убеждаване" казва проф. Вилиян Платиканов

Интервю с проф. Вилиян Платиканов ръководител на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение в УМБАЛ „Св. Марина", град Варна

Основно меню

Свържете се с нас