Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС ЗА ХУДОЖЕСТВЕНИ И ДИГИТАЛНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ „ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“

сряда, 21.06.2017 13:15
Национален конкурс

Национален конкурс за художествени и дигитални произведения „ЧАСТИЦА ОТ ТЕБ МОЖЕ ДА БЪДЕ ЗА НЯКОГО ЦЕЛИЯТ СВЯТ!“
Тема: ДОНОРСТВО И ТРАНСПЛАНТАЦИЯ  – живот през призмата на изкуството
Изпълнителна агенция по трансплантация,  в партньорство с Дирекция „БМЧК” към НС на БЧК, обявява национален конкурс за художествени и дигитални произведения, пресъздаващи живота на пациентите преди и след трансплантацията, както и акта на донорството като хуманен жест в човешките взаимоотношения.

Повече информация може да получите тук  Национален конкурс обява  Условия за кандидатстване в конкурса

Основно меню

Свържете се с нас