Профил на купувача   | Вход

Адрес: 1202 София, ул. "Братя Миладинови" № 112
Тел.: (+359 2) 813 50 10 Факс: (+359 2) 931 61 51 Email: iat@bgtransplant.bg

Обществени поръчки с публична покана

Реализация на дейности за информация и публичност

Дата на публикуване: 
22.10.2014 13:15
Краен срок за подаване на оферти: 
31.10.2014 17:00
Статус: 
Затворена

Свържете се с нас